zulfahmi, zulfahmi. “UPAYA PENINGKATAN KOMPETENSI GURU DALAM PROSES PEMBELAJARAN MELALUI SUPERVISI AKADEMIK DI SMA NEGERI 19 BUNGO”. Jurnal Tunas Pendidikan, Vol. 4, no. 2, Mar. 2022, pp. 212-21, doi:10.52060/pgsd.v4i2.641.