[1]
zulfahmi zulfahmi, “UPAYA PENINGKATAN KOMPETENSI GURU DALAM PROSES PEMBELAJARAN MELALUI SUPERVISI AKADEMIK DI SMA NEGERI 19 BUNGO”, pgsd, vol. 4, no. 2, pp. 212-221, Mar. 2022.