Istiqomah, T. “UPAYA KEPALA SEKOLAH DALAM MENINGKATKAN KETERLAKSANAAN PEMBELAJARAN JARAK JAUH (PJJ) MELALUI SUPERVISI”. Jurnal Muara Pendidikan, Vol. 6, no. 1, June 2021, pp. 41-49, doi:10.52060/mp.v6i1.519.