Istiqomah, Titik. 2021. “UPAYA KEPALA SEKOLAH DALAM MENINGKATKAN KETERLAKSANAAN PEMBELAJARAN JARAK JAUH (PJJ) MELALUI SUPERVISI”. Jurnal Muara Pendidikan 6 (1), 41-49. https://doi.org/10.52060/mp.v6i1.519.